210 9520415
512ab0551ebba0eb4e4d6eb362b35b2a.jpeg

Αγγλικά-HELLO!!!

Επαφή με την αγγλική γλώσσα, εκμάθηση βασικών λέξεων με βιωματικό τρόπο, αγγλικά τραγουδάκια, εικόνες και τα αγγλικά γίνονται … παιχνίδι !

Σκοπός μας είναι μέσα από το παιχνίδι και το τραγούδι να αποκτήσουν τα νήπια τις πρώτες γερές βάσεις για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

(15 ψήφοι)