210 9520415
512ab0551ebba0eb4e4d6eb362b35b2a.jpeg

Γλώσσα - Α, Β, Γ, Δ

Αφήγηση παραμυθιών, ποίηση, παιδική λογοτεχνία, βιβλία αναδυόμενης γραφής και ανάγνωσης.

Στόχος μας είναι να καλλιεργηθεί η προφορική επικοινωνία,να διατυπώνουν τα παιδιά τις απόψεις τους και να μπορέσουν να κατανοούν τις απόψεις των άλλων καθώς και να έρθουν σε επαφή με την αλφα βήτα,το γραπτό λόγο,σταδιακά να αναγνωρίζουν γράμματα και τέλος  να γράψουν όπως μπορούν.

(29 ψήφοι)